Am strâns împreuna 988.57 RON. Implică-te și tu!

Image default
De Suflet

Învierea lui Hristos și învierea noastră


De 2000 de ani, în toate bisericile creștine răsună imnul de biruință asupra morții – Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.
Credința în învierea lui Hristos este practic temelia și miezul credinței noastre ortodoxe. “Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră.” 1Corinteni 15,14.
Învierea Mântuitorului este un fapt unic în istoria omenirii, căci învieri din morți s-au mai văzut, însă toate au făcute de altcineva, neputând nimeni să se învie pe sine însuși.

Singurul care a avut acesta putere de a birui moartea, a fost Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, arătând astfel ca a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat, Stăpân al vieții și al morții.
Astfel toată propovăduirea și învățătura Mântuitorului Hristos despre om, despre viață, despre moarte, despre judecată și despre Împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică, au fost pecetluite cu acestă minune nemaivăzută și nemaiauzită.

Dacă prin neascultarea lui Adam, primul om, a întrat moartea în lume, iată că prin noul Adam – Iisus Hristos, moartea este biruită și omului i se deschide iarăși accesul la Pomul vieții și la Împărăția luminii.
Cum ne raportăm noi, cei de astăzi, la lumina învierii lui Hristos și la vestea pe care au dat-o îngerii întregii umanități: pentru ce căutați pe cel viu printre cei morți?

Indiferent de progresele tehnologiei și de aerele de superioritate pe care și le arogă reprezentanții ideologiilor de astăzi, nimeni nu a putut și nu va putea împiedica sau birui moartea cu care toți suntem datori.
Însă noi creștinii, dacă mărturisim și credem cu adevărat în Fiul lui Dumnezeu cel înviat din morți , dacă Îl urmăm și Îi împlinim poruncile, avem acestă certitudine că și noi vom învia împreună cu El, spre viața cea veșnică, unde nu este durere, nici întristare nici suspin.
Iar semnul cel mai minunat pe care Dumnezeu îl trimite și celor mai șovăielnici în credință despre adevărul învierii Sale, este Lumina Sfântă care se coboară în fiecare an din cer, la mormântul Domnului din Ierusalim.
Ca să putem deveni fiii ai luminii și ai învierii trebuie să umblăm în lumina faptelor bune și a poruncilor lui Hristos și să fugim de întunericul păcatului.
Doar cu sufletul înviat din patimi și din moarte, putem simiți și noi bucuria învierii lui Hristos și putem pregusta din roadele cerești pregătite celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu.
Hristos a murit și a înviat pentru noi, să murim și noi pentru El, pentru a învia împreună cu El.

Postări asemănătoare

De vorbă cu duhovnicul – Ce rol are tradiția bisericii pentru noi?

Admin

De vorbă cu duhovnicul – Ce este ispita?

Admin

Învierea lui Hristos – omorârea morții celei veşnice

Admin

Lasă un comentariu