Am strâns împreuna 988.57 RON. Implică-te și tu!

Image default
De Suflet

De vorbă cu duhovnicul – Ce sunt energiile și de unde vin?

Termenul de “energie” vine din limba greacă și însemnă “lucrare” sau “activitate”, iar originea sa este în operele filosofice ale lui Aristotel, un precursor al creștinismului. La Aristotel “energeia” nu este o activitate oarecare, ci “activitate liberă”, infinită, anterioară propriei sale potențe. Aristotel spune că energeia pură este Dumnezeu, adică act creator pur, creativitatea în sine este divinitate.

Domeniul științific a preluat acest termen și l-a definit ca o mărime care indică capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic când trece printr-o transformare din starea sa într-o altă stare aleasă ca stare de referință.

Sfinții părinți ai bisericii și mai ales Sfântul Grigorie Palama ne învață că prin energiile necreate ale lui Dumnezeu se înțeleg lucrările felurite ale lui Dumnezeu prin care El lucrează și a lucrat din veac la facerea și conducerea lumii văzute și a celei nevăzute.

Toate aceste energii sau puteri ale lui Dumnezeu izvorăsc din Ființa Preasfintei Treimi. Prin ele Dumnezeu trimite darurile Sale cele necreate la toate zidirile care lucrează in multe feluri, pe îngeri îi face duhuri si pe slugile Sale pară de foc, planetele și întreg universul le conduce, iar pe oameni îi umple de înțelepciune, de credință și de tot felul de daruri, spre mântuire.

La creștinii cei botezați în numele Prea Sfintei Treimi, lucrează prin darul cel felurit al Duhului Sfânt, iar la popoarele păgâne lucrează prin pronia, prin mila si nemărginita Sa putere și înțelegere.

Harul Prea Sfântului Duh este una dintre energiile divine și face pe creștini prin Botez fii ai lui Dumnezeu după dar, lucrând în om după măsura credinței lui. Darul Sfântului Duh se dă omului care se roagă, crede in El şi se pocăiește de păcatele sale. Însă darul Prea Sfântului Duh se depărtează de om din cauza păcatelor sale grele. Dar dacă omul își cunoaște greutatea păcatelor sale și se va întoarce din toată inima cu credință tare spre Dumnezeu, atunci – prin energia lui Dumnezeu cea atotsfințitoare – iarăși va dobândi de la Dumnezeu darul Prea Sfântului Duh pe care l-a pierdut prin păcat.

Atât înțelepciunea cât și pronia lui Dumnezeu sunt energii dumnezeiești necreate și Dumnezeu lucrează mai presus de mintea omului după voia și planurile Lui necunoscute de noi. Toată înțelepciunea oamenilor vine de la Dumnezeu. Deosebirea între înțelepciunea lui Dumnezeu și cea a oamenilor este că înțelepciunea lui Dumnezeu este preasfântă și nemărginită pentru că izvorăște din Ființa Lui cea necreată și atotcuprinzătoare; iar înțelepciunea oamenilor credincioși și sfinți este izvorâtă din darul Duhului Sfânt dat lor de Dumnezeu, fiind mărginită și după măsura credinței fiecăruia.

Energiile necreate prin care Dumnezeu trimite darurile Sale celor sfinți și credincioși sunt felurite. Caci prin energia sfințeniei îi sfințește, prin energia cea duhovnicească și atotluminătoare îi luminează și prin energia proniei Sale poartă grijă de ei.

Postări asemănătoare

De vorbă cu duhovnicul – Cât de importantă pentru noi este credinţa în Dumnezeu?

Admin

De vorbă cu duhovnicul – Ce este ispita?

Admin

Avortul și urmările sale

Admin

Lasă un comentariu